Resultaten rapportage

Waar het uiteindelijk om gaat is, wat is het resultaat?

Performance Rapportage

We rapporteren op de volgende items:

  • Welke activiteiten wij hebben verricht
  • Welke posities hebben de pagina’s op zoekwoorden in Google
  • Welke posities leiden tot vertoningen in Google als mensen zoeken
  • Welke posities leiden tot bezoekers naar de website
  • Wat is de ontwikkeling van het aantal bezoekers naar de website
  • Hoe worden de geoptimaliseerde pagina’s bezocht
  • Welke acties nemen de bezoekers
  • Wat is de ontwikkeling in prospects, verkopen en evt. andere doelen

Kortom: een waardevol stuurinstrument!

Tactische rapportage

In de tactische rapportage nemen we voor de zoekwoorden de 5 belangrijkste concurrenten mee en is in één oogopslag te zien, welke de belangrijkste en best presterende zoekwoorden zijn.

Een meer dan waardevolle aanvulling!

Periodiek overleg

Het is aan te raden periodiek overleg te hebben over de voortgang en vervolgacties. Afhankelijk van de dynamiek in je markt en omvang van de bezoekers, kan het overleg variëren tussen maandelijks of per kwartaal.

 

>