Webteksten schrijven

Webteksten zijn de belangrijkste content op het internet! Natuurlijk zijn er andere media en daar kunnen we ook in ondersteunen, maar het begint met goede teksten.

Onze tekstschrijvers kunnen je ondersteunen bij het schrijven van goede webteksten.
Vervolgens kunnen we de teksten plaatsen in je website en deze optimaliseren.
Als je beeldmateriaal hebt, optimaliseren we dat mee. Verder zorgen we dat de nieuwe pagina’s goede links krijgen van andere pagina’s in de site.

Goede content op je website is een voorwaarde om voor lange termijn te kunnen scoren in Google!

Beschik je ook nog over videomateriaal, dan kunnen we zelfs dat optimaliseren!

Als de concurrentie niet groot is, en je website al een behoorlijke populaireit heeft (in de ogen van Google), zou het kunnen dat de website en de nieuwe teksten al behoorlijke posities gaan krijgen op de belangrijke zoektermen in Google.

Is dat niet het geval, of hebben we dat op voorhand al aangegeven, dat er meer moet gebeuren?
Dan adviseren we linkbuilding en article marketing toe te voegen aan het proces tot betere vindbaarheid.

Hier vind je meer details over vindbaarheid van de website.

 

>